XinCheJian @ Barcamp photos from @michetravi

March 17th, 2012 § 1 comment

Photos of XinCheJian “Occupy Barcamp” from @michetravi.

3D Printer

Barcamp Shanghai 2012

Reinventing Mousetrap

Barcamp Shanghai 2012

Barcamp Shanghai 2012

Roaming HCR

Barcamp Shanghai 2012

Monster Bin

Barcamp Shanghai 2012

Brainwave and Heart

Barcamp Shanghai 2012

Barcamp Shanghai 2012

Barcamp Shanghai 2012

Mr. Insect Bots

Barcamp Shanghai 2012

Barcamp Shanghai 2012

Our Lucky Cat

Barcamp Shanghai 2012

Roborace

Barcamp Shanghai 2012

Barcamp Shanghai 2012

Moody Tree

Barcamp Shanghai 2012

Tagged

§ One Response to XinCheJian @ Barcamp photos from @michetravi

What's this?

You are currently reading XinCheJian @ Barcamp photos from @michetravi at 新车间 [XinCheJian].

meta

  • Language:

  • Join Xinchejian


    Scan this!